Kategoriler

Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

815,00
995,00
1.190,00
1.350,00
1.595,00
1.750,00
1.940,00
2.135,00
2.345,00
2.495,00

Toplam

Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketine Legalbank farkıyla erişin

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi”nde; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, AnayasaMahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Bilgi Teknolojileri veİletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun başta olmak üzere,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları HakkındaKanun,

Türk Ticaret Kanunu,

Elektronik Haberleşme Kanunu,

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,

E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

Elektronik Haberleşme Altyapısı ve Bilgi Sistemine İlişkin Yönetmelik,

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik,

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik,

Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik,

Mesafeli SözleşmelerYönetmeliği,

Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği,

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik,

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik,

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik,

gibi Bilişim Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Kalite Yönetimi Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Kalite Yönetim Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;

Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

İmalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

bulunmaktadır.

Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi