Kategoriler

Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.190,00
1.485,00
1.750,00
2.025,00
2.345,00
2.610,00
2.885,00
3.175,00
3.445,00
3.765,00

Toplam

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi"nde; Türk Borçlar Kanunu, Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli HakkındaKanun ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce YüksekMahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere engüncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu başta olmak üzere,

6101 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

gibi Borçlar Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, kurul kararı ve özelgeleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Yargı Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Yargı Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;

Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Avukatlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Medeni Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

bulunmaktadır.

Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi