Kategoriler

Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.075,00
1.345,00
1.600,00
1.825,00
2.075,00
2.345,00
2.570,00
2.810,00
3.020,00
3.245,00

Toplam

Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketine Legalbank farkıyla erişin

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi”nde; Çevre Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme(Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere,hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Çevre Kanunu başta olmak üzere,

Enerji Verimliliği Kanunu,

Belediye Kanunu,

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun,

Kıyı Kanunu,

Maden Kanunu,

Su Ürünleri Kanunu,

Yeraltı Suları Hakkında Kanun,

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği,

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği,

Atık Yönetimi Yönetmeliği,

Maden Atıkları Yönetmeliği,

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,

Çevre Görevlisi, ÇevreYönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik,

Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik TedbirlerindenFaydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik,

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği,

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik,

Çevre Denetimi Yönetmeliği,

Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliği,

Çevre Kanununa Göre Verilecek İdarî Para Cezalarında İhlalin Tespiti Ve Ceza Verilmesi İle Tahsili Hakkında Yönetmelik

gibi Çevre Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulukararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz. 

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Kalite Yönetimi Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Kalite Yönetim Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;

Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

İmalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

bulunmaktadır.

Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi