Kategoriler

Ceza Muhakemeleri Mevzuatı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

120,00
150,00
180,00
210,00
240,00
270,00
300,00
330,00
360,00
390,00

Toplam

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı Ceza Muhakemeleri Mevzuatı paketinde; Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Adli Sicil Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay…vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu başta olmak üzere,

5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun,

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun,

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği,

Adli Kolluk Yönetmeliği,

Ceza Muhakemesinde Ses Ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik,

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

gibi Ceza Muhakemesi Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, uluslararası sözleşme ve özelge, bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Yargı Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Yargı Grubunda;

Anayasa ve İdare Mevzuatı,

Avukatlık Mevzuatı,

Borçlar Kanunu Mevzuatı,

Ceza Kanunu Mevzuatı,

Ceza Muhakemeleri Mevzuatı,

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı,

İcra ve İflas Kanunu Mevzuatı,

İdari Yargılama Mevzuatı,

Medeni Kanun Mevzuatı,

Tahkim Mevzuatı,

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı 

bulunmaktadır.

Ceza Muhakemeleri Mevzuatı