Kategoriler

Dış Ticaret Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubu

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

4.390,00
5.470,00
6.590,00
7.635,00
8.700,00
9.790,00
10.870,00
11.990,00
13.070,00
14.170,00

Toplam

Sizin için hazırlanan Dış Ticaret Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubu ile;

Dış Ticaret ve Gümrük İşlemleri ile ilgili binlerce belgeden, mevzuat düzenlemelerinden, Yüksek Mahkeme kararlarından, Dilekçe-Form örneklerinden, Makalelerden oluşan bir çalışma oluşturulmuştur.

Sizin için hazırlanan bu grup ile; İthalat - İhracat Mevzuatına, Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatına, Avrupa Birliği ve Serbest Bölgeler Mevzuatına ve uyulması gerekli tüm alt mevzuata güncel haliyle ulaşabileceksiniz.

Dış Ticaret Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;
İthalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
İhracat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Gümrük Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Avrupa Birliği Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Kaçakçılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Serbest Bölgeler
Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

bulunmaktadır.

Dış Ticaret Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubu