Kategoriler

Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.190,00 714,00
1.485,00 891,00
1.750,00 1.050,00
2.025,00 1.215,00
2.345,00 1.407,00
2.610,00 1.566,00
2.885,00 1.731,00
3.175,00 1.905,00
3.445,00 2.067,00
3.765,00 2.259,00

Toplam

Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketine Legalbank farkıyla erişin

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketi”nde; Enerji Piyasalarının çalışma usul ve esasları ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Elektrik Piyasası Kanunu başta olmak üzere,

Enerji Verimliliği Kanunu, 

Doğalgaz Piyasası Kanunu, 

Petrol Piyasası Kanunu, 

Maden Kanunu,

LPG Piyasaları Kanunu, 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

Doğal Gaz Piyasası TarifelerYönetmeliği,

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği,

Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliği,

Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği,

Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav Ve Atama Yönetmeliği,

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği,

Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği,

gibi Enerji Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Kalite Yönetimi Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Kalite Yönetim Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;

Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

İmalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

bulunmaktadır.

Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketi