Kategoriler

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

144,00
180,00
216,00
252,00
288,00
324,00
360,00
396,00
432,00
468,00

Toplam

Gıda Mevzuatına Legalbank farkıyla erişin.
Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Gıda Mevzuatı” paketinde; Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu başta olmak üzere,
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
Biyogüvenlik Kanunu,
Tarım Kanunu,
Organik Tarım Kanunu,
Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun,
Adli Tıp Kurumu Kanunu,
Su Ürünleri Kanunu,
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği,
Türk Gıda Kodeksi Hedef Dışı Yemlere Taşınması Önlenemeyen Koksidiyostatların ve Histomonostatların Hayvansal Gıdalardaki Maksimum Miktarları Hakkında Yönetmelik
Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği
Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği
Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması Ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği
Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler Ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği
Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği
Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği
Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzemeler Yönetmeliği
Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği
Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği

gibi Gıda Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Kalite Yönetimi Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Kalite Yönetim Grubunda;

Çevre Mevzuatı,

Gıda Mevzuatı,

Enerji Mevzuatı,

Sağlık Mevzuatı,

İmalat Mevzuatı,

Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı,

Bilişim Mevzuatı,

Basın Mevzuatı,

Turizm Mevzuatı,

Sigortacılık Mevzuatı

bulunmaktadır.

Gıda Mevzuatı