Kategoriler

Gider Vergisi Mevzuatı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

84,00
105,00
126,00
144,00
162,00
180,00
198,00
216,00
234,00
252,00

Toplam

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Gider Vergisi Mevzuatı" paketinde; Gider Vergisi Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, AnayasaMahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Gider Vergisi Kanunu başta olmak üzere,

Gelir Vergisi Kanunu,

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun,

Gider Vergileri Genel Tebliğleri,

gibi Gider Vergisi Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük,yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulu kararı, özelge, genelge ve sirkülerleribulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm vergi mevzuatına Vergi Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Vergi Grubunda;

Amme Alacakları Mevzuatı,

Belediye Gelirleri Mevzuatı,

Damga Vergisi Mevzuatı,

Emlak Vergisi Mevzuatı,

Gelir Vergisi Mevzuatı,

Gider Vergisi Mevzuatı,

Harçlar Kanunu Mevzuatı,

Katma Değer Vergisi Mevzuatı,

Kurumlar Vergisi Mevzuatı,

Mali Müşavirlik Mevzuatı,

Motorlu Taşıtlar Mevzuatı,

Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı,

Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı,

Vergi Usul Kanunu Mevzuatı,

bulunmaktadır.

Gider Vergisi Mevzuatı