Kategoriler

Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.190,00
1.485,00
1.750,00
2.025,00
2.345,00
2.610,00
2.885,00
3.175,00
3.445,00
3.765,00

Toplam

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi"nde; Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay,Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına,dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine ve önemli bilgilere en güncel haliyle “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu başta olmak üzere,

Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun,

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi,

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi,

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi,

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

gibi Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, özelge, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Yargı Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Yargı Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;

Anayasa ve İdare Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Avukatlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Borçlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

İcra ve İflas Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Medeni Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Tahkim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

bulunmaktadır.

Hukuk Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi