Kategoriler

İhracat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

995,00
1.220,00
1.485,00
1.690,00
1.940,00
2.165,00
2.415,00
2.675,00
2.885,00
3.110,00

Toplam

İhracat Mevzuatı ve İçtihatı Paketine Legalbank farkıyla erişin.

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı İhracat Mevzuatı ve İçtihatı Paketinde; İhracatı Geliştirmek Amacı İle Vergilerle İlgili Olarak Hükümetçe Alınacak Tedbirlere Dair Kanun ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay,Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.)kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine ve önemli bilgilere en güncel haliyle “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu mevzuat paketimizde;

İhracatı Geliştirmek Amacı İle Vergilerle İlgili Olarak Hükümetçe Alınacak Tedbirlere Dair Kanun başta olmak üzere,

İhracat Yönetmeliği,

Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,

İhracatta Kota ve Tarife Kontenjanı Belirlenmesi ve İdaresine İlişkin Mevzuat,

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Mevzuat,

Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun

gibi İhracat Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Dış Ticaret Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.


Dış Ticaret Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;

İthalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
İhracat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Gümrük Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Avrupa Birliği Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Kaçakçılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Serbest Bölgeler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi
bulunmaktadır.

İhracat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi