Kategoriler

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

100,00
125,00
150,00
175,00
200,00
225,00
250,00
275,00
300,00
325,00

Toplam

İmalat Mevzuatına Legalbank farkıyla erişin
Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “İmalat Mevzuatı”paketinde; Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;
Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu başta olmak üzere,
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
Kozmetik Kanunu,
Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun,
Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasının Cenevre Metnine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,
Endüstri Bölgeleri Kanunu,
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun,
Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği,
Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB),
Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB),
Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği,
Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği,
Türk Patent Enstitüsü Patent Vekilliği Ve Marka Vekilliği Sınav Ve Sicil İşlemlerine İlişkin Yönetmelik,
Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik (76/211/AT),

gibi İmalat Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Kalite Yönetimi Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Kalite Yönetim Grubunda;

Çevre Mevzuatı,

Gıda Mevzuatı,

Enerji Mevzuatı,

Sağlık Mevzuatı,

İmalat Mevzuatı,

Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı,

Bilişim Mevzuatı,

Basın Mevzuatı,

Turizm Mevzuatı,

Sigortacılık Mevzuatı

bulunmaktadır.

İmalat Mevzuatı