Kategoriler

İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

815,00
995,00
1.190,00
1.350,00
1.595,00
1.750,00
1.940,00
2.135,00
2.345,00
2.495,00

Toplam

İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketine Legalbank farkıyla erişin

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi”nde; İmara ilişkin usul ve esaslara ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve“tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

İmar Kanunu başta olmak üzere,

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun,

Yapı Denetimi Hakkında Kanun,

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,

Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun,

Kadastro Kanunu,

Asansör Yönetmeliği,

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Ve Sitlerin Tespit Ve Tescili Hakkında Yönetmelik,

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik,

Emlak Vergisi Değeri Bulunmayan Taşınmaz Malların Kıymetinin Takdiri Hakkında Yönetmelik,

gibi İmar Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Gayrimenkul Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Gayrimenkul Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;

Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Toplu Konut Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

bulunmaktadır.

İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi