Kategoriler

İnsan Hakları Mevzuatı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

120,00
150,00
180,00
210,00
240,00
270,00
300,00
330,00
360,00
390,00

Toplam

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı İnsan Hakları Mevzuatı paketinde; başta İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ek protokoller, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Çeşit Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı (Gözden Geçirilmiş), Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, İnsan Hakları İhlali İddialarına İlişkin Başvuruların İncelenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.
Bu paketimizde;
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi başta olmak üzere,
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme) ve eki protokoller,
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme,
6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu,
3686 sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu,
4750 sayılı Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun,
İnsan Hakları İhlali İddialarına İlişkin Başvuruların İncelenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
gibi İnsan Hakları Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, uluslararası sözleşme, Bakanlar Kurulu Kararı ve yönetmelik bulabileceksiniz.
Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Yargı Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.
Yargı Grubunda;
Anayasa ve İdare Mevzuatı,
Avukatlık Mevzuatı,
Borçlar Kanunu Mevzuatı,
Ceza Kanunu Mevzuatı,
Ceza Muhakemeleri Mevzuatı,
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı,
İcra ve İflas Kanunu Mevzuatı,
İdari Yargılama Mevzuatı,
İnsan Hakları Mevzuatı,
Medeni Kanun Mevzuatı,
Tahkim Mevzuatı,
Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı

bulunmaktadır.

İnsan Hakları Mevzuatı