Kategoriler

İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.485,00
1.820,00
2.165,00
2.495,00
2.835,00
3.175,00
3.515,00
3.845,00
4.185,00
4.520,00

Toplam

İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketine Legalbank farkıyla erişin..

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı İş Hukuku Mevzuatı paketinde; İş Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine ve önemli bilgilere en güncel haliyle “tek tıkla”kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

İş Kanunu başta olmak üzere,

Uluslararası İşgücü Kanunu,

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

Deniz İş Kanunu

Basın İş Kanunu

İşsizlik Sigortası Kanunu,

Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği,

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik,

Türkiye İş Kurumu Tarafından Sunulan Hizmetler İçin İşsizlik Sigortası Fonundan Kaynak Aktarımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği,

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği,

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği,

gibi İş Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ,bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm iş ve sgk mevzuatına İş ve SGK Hukuku Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;

Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

bulunmaktadır.

İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi