Kategoriler

Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

725,00 435,00
885,00 531,00
1.065,00 639,00
1.190,00 714,00
1.325,00 795,00
1.485,00 891,00
1.600,00 960,00
1.750,00 1.050,00
1.895,00 1.137,00
2.025,00 1.215,00

Toplam

Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketine Legalbank farkıyla erişin

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi”nde; Kamulaştırmaya ilişkin usul ve esaslara ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Kamulaştırma Kanunu başta olmak üzere,

Endüstri Bölgeleri Kanunu,

Petrolün Boru Hatları ileTransit Geçişine Dair Kanun,

Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun,

Menafii Umumiyeye MüteallikHususat İçin Efrada Ait Arazi ile Taş Ocaklarının Muvakkaten İşgali HakkındaKanun,

Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği,

gibi Kamulaştırma Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Gayrimenkul Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Gayrimenkul Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;

Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Toplu Konut Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

bulunmaktadır.

Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi