Kategoriler

Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

885,00
1.120,00
1.325,00
1.525,00
1.690,00
1.895,00
2.075,00
2.275,00
2.470,00
2.675,00

Toplam

Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketine Legalbank farkıyla erişin..

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi”nde; Kiralamalara ilişkin usul ve esaslara ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Türk Borçlar Kanunu başta olmak üzere,

Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun,

İş Kanunu,

Türk Medeni Kanunu,

Tapu ve Kadastro Kurulunun Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik,

Binalarda Enerji PerformansıYönetmeliği,

İskân Kanunu UygulamaYönetmeliği,

gibi Kira Mevzuatı ileilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulukararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başınasatın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata GayrimenkulGrubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Gayrimenkul Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;

Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Toplu Konut Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

bulunmaktadır.

Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi