Kategoriler

Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

885,00
1.120,00
1.325,00
1.525,00
1.690,00
1.895,00
2.075,00
2.275,00
2.470,00
2.675,00

Toplam

Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketine Legalbank farkıyla erişin

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi"nde; Kooperatiflere ilişkin usul ve esasları ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay,Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Kooperatifler Kanunu başta olmak üzere,

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

Tarım Kredi Kooperatiflerive Birlikleri Kanunu,

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun,

Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun,

Kooperatifler Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

Toplu Konut Kredileri Uygulama Yönetmeliği,

Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik,

Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Kooperatif Merkez Birlikleri Ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Muhasebe Yönetmeliği,

gibi Kooperatifler Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Gayrimenkul Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Gayrimenkul Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;

Doğal Afetler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

İmar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Kamulaştırma Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Kat Mülkiyeti Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Kira Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Toplu Konut Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

bulunmaktadır.

Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi