Kategoriler

Amme Alacakları Mevzuatı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
200,00
220,00
240,00
260,00

Toplam

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Amme Alacakları Mevzuatı" paketinde; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun başta olmak üzere,

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun,

Vergi Barışı Kanunu,

Tahsilat Genel Tebliğleri gibi Amme Alacakları Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ,bakanlar kurulu kararı, özelge, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm vergi mevzuatına Vergi Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Vergi Grubunda;

Amme Alacakları Mevzuatı,

Belediye Gelirleri Mevzuatı,

Damga Vergisi Mevzuatı,

Emlak Vergisi Mevzuatı,

Gelir Vergisi Mevzuatı,

Gider Vergisi Mevzuatı,

Harçlar Kanunu Mevzuatı,

Katma Değer Vergisi Mevzuatı,

Kurumlar Vergisi Mevzuatı,

Mali Müşavirlik Mevzuatı,

Motorlu Taşıtlar Mevzuatı,

Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı,

Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı,

Vergiu Usul Kanunu Mevzuatı,

bulunmaktadır.

Amme Alacakları Mevzuatı