Kategoriler

Anayasa ve İdare Mevzuatı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

96,00
120,00
144,00
168,00
192,00
216,00
240,00
264,00
288,00
312,00

Toplam

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Anayasa ve İdare Mevzuatı" paketinde; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,  İdari Yargılama Usulü Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere,

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun,

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü

gibi Anayasa ve İdare Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlarkurulu kararı, özelge, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Yargı Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Yargı Grubunda;

Anayasa ve İdare Mevzuatı,

Avukatlık Mevzuatı,

Borçlar Kanunu Mevzuatı,

Ceza Kanunu Mevzuatı,

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı,

İcra ve İflas Kanunu Mevzuatı,

Medeni Kanun Mevzuatı,

Tahkim Mevzuatı,

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı

bulunmaktadır.

Anayasa ve İdare Mevzuatı