Kategoriler

Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

72,00
90,00
108,00
126,00
144,00
162,00
180,00
198,00
216,00
234,00

Toplam

Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatına Legalbank farkıyla erişin

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı Paketinde; EFTA Sözleşmesi ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine ve önemli bilgilere en güncel haliyle “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

EFTA Sözleşmesi,

EFTA Devletleri İle Türkiye Arasında Anlaşmada Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

Türkiye - EFTA Ortak Komitesinin 2000 Yılına Ait 4 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

EFTA Devletleri İle Türkiye Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

İthalat Yönetmeliği,

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye’nin Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Yenilik Programına Katılımına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar,

gibi Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Dış Ticaret Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Dış Ticaret Grubunda;

İthalat Mevzuatı,

İhracat Mevzuatı,

Gümrük Mevzuatı,

Avrupa Birliği Mevzuatı,

Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı,

Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı,

Serbest Bölgeler Mevzuatı,

Kambiyo Mevzuatı

bulunmaktadır.

Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı