Kategoriler

Belediye Gelirleri Mevzuatı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

84,00
105,00
126,00
144,00
162,00
180,00
198,00
216,00
234,00
252,00

Toplam

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Belediye Gelirleri Mevzuatı” paketinde; Belediye Gelirleri Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Belediye Gelirleri Mevzuatı başta olmak üzere,

Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun,

Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun,

İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğleri,

gibi Belediye Gelirleri Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulu kararı, genelge, özelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm vergi mevzuatına Vergi Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Vergi Grubunda;

Amme Alacakları Mevzuatı,

Belediye Gelirleri Mevzuatı,

Damga Vergisi Mevzuatı,

Emlak Vergisi Mevzuatı,

Gelir Vergisi Mevzuatı,

Gider Vergisi Mevzuatı,

Harçlar Kanunu Mevzuatı,

Katma Değer Vergisi Mevzuatı,

Kurumlar Vergisi Mevzuatı,

Mali Müşavirlik Mevzuatı,

Motorlu Taşıtlar Mevzuatı,

Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı,

Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı,

Vergiu Usul Kanunu Mevzuatı,

bulunmaktadır.

Belediye Gelirleri Mevzuatı