Kategoriler

Belediye Mevzuatı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

132,00
165,00
198,00
228,00
258,00
288,00
318,00
348,00
378,00
408,00

Toplam

Belediye Mevzuatına Legalbank farkıyla erişin.

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Belediye Mevzuatı” paketinde; Belediye Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Belediye Kanunu başta olmak üzere,

İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,

İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun,

Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,

Belediye Opera ve Tiyatroları Sanatkar, Mütehassıs, Hizmetli ve Stajyerlerine Verilecek Ücretler Hakkında Kanun,

Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun,

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik,

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği,

Belediye Zabıta Yönetmeliği,

Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına DairYönetmelik,

Belediye İtfaiye Yönetmeliği,

gibi Belediye Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata İdare Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

İdare Grubunda;

Belediye Mevzuatı,

Dernekler Mevzuatı,

Trafik Mevzuatı, 

Vakıflar Mevzuatı,

Spor Mevzuatı,

Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı,

İhale Mevzuatı,

Yükseköğretim Mevzuatı,

Devlet Memurları Mevzuatı

bulunmaktadır.

Belediye Mevzuatı