Kategoriler

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

132,00
165,00
198,00
228,00
258,00
288,00
318,00
348,00
378,00
408,00

Toplam


Çevre Mevzuatına Legalbank farkıyla erişin

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Çevre Mevzuatı” paketinde; Çevre Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme(Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere,hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Çevre Kanunu başta olmak üzere,

Enerji Verimliliği Kanunu,

Belediye Kanunu,

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun,

Kıyı Kanunu,

Maden Kanunu,

Su Ürünleri Kanunu,

Yeraltı Suları Hakkında Kanun,

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği,

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği,

Atık Yönetimi Yönetmeliği,

Maden Atıkları Yönetmeliği,

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,

Çevre Görevlisi, ÇevreYönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik,

Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik TedbirlerindenFaydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik,

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği,

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik,

Çevre Denetimi Yönetmeliği,

Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliği,

Çevre Kanununa Göre Verilecek İdarî Para Cezalarında İhlalin Tespiti Ve Ceza Verilmesi İle Tahsili Hakkında Yönetmelik

gibi Çevre Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulukararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz. 

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Kalite Yönetimi Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Kalite Yönetim Grubunda;

Çevre Mevzuatı,

Gıda Mevzuatı,

Enerji Mevzuatı,

Sağlık Mevzuatı,

İmalat Mevzuatı,

Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı,

Bilişim Mevzuatı,

Basın Mevzuatı,

Turizm Mevzuatı,

Sigortacılık Mevzuatı

bulunmaktadır.

Çevre Mevzuatı