Kategoriler

Ceza Kanunu Mevzuatı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

144,00
180,00
216,00
252,00
288,00
324,00
360,00
396,00
432,00
468,00

Toplam

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Ceza Kanunu Mevzuatı" paketinde; Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun,Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay,Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.)kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere,

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,

Adli Sicil Yönetmeliği,

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği,

Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği,

Adli Kolluk Yönetmeliği

gibi Ceza Hukuku Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, uluslararası sözleşme ve özelge, bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Yargı Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Yargı Grubunda;

Anayasa ve İdare Mevzuatı,

Avukatlık Mevzuatı,

Borçlar Kanunu Mevzuatı,

Ceza Kanunu Mevzuatı,

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı,

İcra ve İflas Kanunu Mevzuatı,

Medeni Kanun Mevzuatı,

Tahkim Mevzuatı,

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı

bulunmaktadır.

Ceza Kanunu Mevzuatı