Kategoriler

Devlet Memurları Mevzuatı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

144,00
180,00
216,00
252,00
288,00
324,00
360,00
396,00
432,00
468,00

Toplam

Devlet Memurları Mevzuatına Legalbank farkıyla erişin..

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Devlet Memurları Mevzuatı” paketinde; Devlet Memurları Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere,

Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun,

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun,

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun,

Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun,

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,

Devlet Personel Uzmanlığı Yönetmeliği,

Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler İle Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar HakkındaYönetmelik,

Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum Ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik,

gibi Devlet Memurları Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ,bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata İdare Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

İdare Grubunda;

Belediye Mevzuatı,

Dernekler Mevzuatı,

Trafik Mevzuatı, 

Vakıflar Mevzuatı,

Spor Mevzuatı,

Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı,

İhale Mevzuatı,

Yükseköğretim Mevzuatı,

Devlet Memurları Mevzuatı

bulunmaktadır.

Devlet Memurları Mevzuatı