Kategoriler

Doğal Afetler Mevzuatı

80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
200,00
220,00
240,00
260,00

Toplam

Doğal Afetler Mevzuatına Legalbank farkıyla erişin

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Doğal Afetler Mevzuatı” paketinde; Doğal Afetler dönemlerinde uygulanacak usul ve esaslara ve ilgili tüm mevzuata ilişkin yüzlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla”kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun başta olmak üzere,

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun,

Afet Sigortaları Kanunu,

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun,

Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi İçin Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanunu,

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi Yönetmeliği,

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliği,

Ulusal Deprem Araştırma Programı Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik,

gibi Doğal Afetler Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlarkurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başınasatın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Gayrimenkul Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Gayrimenkul Grubunda;

Doğal Afetler Mevzuatı,

İmar Mevzuatı,

Kamulaştırma Mevzuatı,

Kat Mülkiyeti Mevzuatı,

Kira Hukuku Mevzuatı,

Kooperatifler Mevzuatı,

Tapu ve Kadastro Mevzuatı,

Toplu Konut Mevzuatı

bulunmaktadır.

Doğal Afetler Mevzuatı