Kategoriler

Emlak Vergisi Mevzuatı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

84,00
105,00
126,00
144,00
162,00
180,00
198,00
216,00
234,00
252,00

Toplam

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Emlak Vergisi Mevzuatı" paketinde; Emlak Vergisi Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Emlak Vergisi Kanunu başta olmak üzere,

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik YapılmasınaDair Kanun

Kamu Finansmanı Ve BorçYönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği

gibi Emlak Vergisi Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulu kararı, özelge, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibiavantajlı fiyatı ile tüm vergi mevzuatına Vergi Grubu Aboneliği ile sahipolabilirsiniz.

Vergi Grubunda;

Amme Alacakları Mevzuatı,

Belediye Gelirleri Mevzuatı,

Damga Vergisi Mevzuatı,

Emlak Vergisi Mevzuatı,

Gelir Vergisi Mevzuatı,

Gider Vergisi Mevzuatı,

Harçlar Kanunu Mevzuatı,

Katma Değer Vergisi Mevzuatı,

Kurumlar Vergisi Mevzuatı,

Mali Müşavirlik Mevzuatı,

Motorlu Taşıtlar Mevzuatı,

Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı,

Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı,

Vergi Usul Kanunu Mevzuatı,

bulunmaktadır.

Emlak Vergisi Mevzuatı