Kategoriler

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

144,00
180,00
216,00
252,00
288,00
324,00
360,00
396,00
432,00
468,00

Toplam

Enerji Mevzuatına Legalbank farkıyla erişin

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Enerji Mevzuatı” paketinde; Enerji Piyasalarının çalışma usul ve esasları ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Elektrik Piyasası Kanunu başta olmak üzere,

Enerji Verimliliği Kanunu, 

Doğalgaz Piyasası Kanunu, 

Petrol Piyasası Kanunu, 

Maden Kanunu,

LPG Piyasaları Kanunu, 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

Doğal Gaz Piyasası TarifelerYönetmeliği,

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği,

Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliği,

Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği,

Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav Ve Atama Yönetmeliği,

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği,

Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği,

gibi Enerji Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Kalite Yönetimi Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Kalite Yönetim Grubunda;

Çevre Mevzuatı,

Gıda Mevzuatı,

Enerji Mevzuatı,

Sağlık Mevzuatı,

İmalat Mevzuatı,

Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı,

Bilişim Mevzuatı,

Basın Mevzuatı,

Turizm Mevzuatı,

Sigortacılık Mevzuatı

bulunmaktadır.

Enerji Mevzuatı