Kategoriler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

144,00
180,00
216,00
252,00
288,00
324,00
360,00
396,00
432,00
468,00

Toplam

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı paketinde; Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay,Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına,dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine ve önemli bilgilere en güncel haliyle “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu başta olmak üzere,

Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun,

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi,

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi,

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi,

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

gibi Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, özelge, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Yargı Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Yargı Grubunda;

Anayasa ve İdare Mevzuatı,

Avukatlık Mevzuatı,

Borçlar Kanunu Mevzuatı,

Ceza Kanunu Mevzuatı,

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı,

İcra ve İflas Kanunu Mevzuatı,

Medeni Kanun Mevzuatı,

Tahkim Mevzuatı,

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı

bulunmaktadır.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı