Kategoriler

İhale Mevzuatı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

120,00
150,00
180,00
210,00
240,00
270,00
300,00
330,00
360,00
390,00

Toplam

 İhale Mevzuatına Legalbank farkıyla erişin

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “İhale Mevzuatı” paketinde; İhale Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanunu başta olmak üzere,

Devlet İhale Kanunu,

Yap-İşlet Modeli İle Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun,

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

Eğitimde Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları İle Yapım İşlerine Dair Yönetmelik,

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği,

Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği,

Kamu İhale Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

gibi İhale Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulukararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata İdare Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

İdare Grubunda;

Belediye Mevzuatı,

Dernekler Mevzuatı,

Trafik Mevzuatı, 

Vakıflar Mevzuatı,

Spor Mevzuatı,

Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı,

İhale Mevzuatı,

Yükseköğretim Mevzuatı,

Devlet Memurları Mevzuatı

bulunmaktadır.

İhale Mevzuatı