Kategoriler

İhracat Mevzuatı

100,00
125,00
150,00
175,00
200,00
225,00
250,00
275,00
300,00
325,00

Toplam

İhracat Mevzuatına Legalbank farkıyla erişin.

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı İhracat Mevzuatı Paketinde; İhracatı Geliştirmek Amacı İle Vergilerle İlgili Olarak Hükümetçe Alınacak Tedbirlere Dair Kanun ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay,Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.)kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine ve önemli bilgilere en güncel haliyle “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu mevzuat paketimizde;

İhracatı Geliştirmek Amacı İle Vergilerle İlgili Olarak Hükümetçe Alınacak Tedbirlere Dair Kanun başta olmak üzere,

İhracat Yönetmeliği,

Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,

İhracatta Kota ve Tarife Kontenjanı Belirlenmesi ve İdaresine İlişkin Mevzuat,

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Mevzuat,

Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun

gibi İhracat Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Dış Ticaret Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Dış Ticaret Grubunda;

İthalat Mevzuatı,

İhracat Mevzuatı,

Gümrük Mevzuatı,

Avrupa Birliği Mevzuatı,

Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı,

Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı,

Serbest Bölgeler Mevzuatı,

Kambiyo Mevzuatı

bulunmaktadır.


İhracat Mevzuatı