Kategoriler

Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

84,00
105,00
126,00
144,00
162,00
180,00
198,00
216,00
234,00
252,00

Toplam

Kaçakçılık Mevzuatına Legalbank farkıyla erişin

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı Kaçakçılık Mevzuatı Paketinde; Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine ve önemli bilgilere en güncel haliyle “tek tıkla” kolaycaulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun,

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun,

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

Sınır, Kıyı ve Kara Sularımızın Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve Takibi İşlerinin Dahiliye Vekâletine Devri Hakkında Kanun,

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik,

Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik,

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkûmiyet Hükmü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan EdilmesineDair Yönetmelik,

gibi Kaçakçılık Mevzuatı ile ilgili “tüm”k anun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satınalabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Dış Ticaret Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Dış Ticaret Grubunda;

İthalat Mevzuatı,

İhracat Mevzuatı,

Gümrük Mevzuatı,

Avrupa Birliği Mevzuatı,

Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı,

Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı,

Serbest Bölgeler Mevzuatı,

Kambiyo Mevzuatı

bulunmaktadır.Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı