Kategoriler

Kambiyo Mevzuatı

80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
200,00
220,00
240,00
260,00

Toplam

Kaçakçılık Mevzuatına Legalbank farkıyla erişin

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Kambiyo Mevzuatı” paketinde; Kambiyo işlemlerine ilişkin usul ve esasları ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe veyazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun başta olmak üzere,

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun,

Tapu Kanunu,

Serbest Bölgeler Kanunu,

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği,

İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği,

İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği,

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

gibi Kambiyo Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Dış Ticaret Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Dış Ticaret Grubunda;

İthalat Mevzuatı,

İhracat Mevzuatı,

Gümrük Mevzuatı,

Avrupa Birliği Mevzuatı,

Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı,

Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı,

Serbest Bölgeler Mevzuatı,

Kambiyo Mevzuatı

bulunmaktadır.

Kambiyo Mevzuatı