Kategoriler

Kamulaştırma Mevzuatı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

70,00
87,50
105,00
120,00
135,00
150,00
165,00
180,00
195,00
210,00

Toplam

Kamulaştırma Mevzuatına Legalbank farkıyla erişin

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Kamulaştırma Mevzuatı” paketinde; Kamulaştırmaya ilişkin usul ve esaslara ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Kamulaştırma Kanunu başta olmak üzere,

Endüstri Bölgeleri Kanunu,

Petrolün Boru Hatları ileTransit Geçişine Dair Kanun,

Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun,

Menafii Umumiyeye MüteallikHususat İçin Efrada Ait Arazi ile Taş Ocaklarının Muvakkaten İşgali HakkındaKanun,

Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği,

gibi Kamulaştırma Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Gayrimenkul Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Gayrimenkul Grubunda;

Doğal Afetler Mevzuatı,

İmar Mevzuatı,

Kamulaştırma Mevzuatı,

Kat Mülkiyeti Mevzuatı,

Kira Hukuku Mevzuatı,

Kooperatifler Mevzuatı,

Tapu ve Kadastro Mevzuatı,

Toplu Konut Mevzuatı

bulunmaktadır.

Kamulaştırma Mevzuatı