Kategoriler

Kat Mülkiyeti Mevzuatı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

108,00
135,00
162,00
186,00
210,00
234,00
258,00
282,00
306,00
330,00

Toplam

Kat Mülkiyeti Mevzuatına Legalbank farkıyla erişin

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Kat Mülkiyeti Mevzuatı” paketinde; Kat Mülkiyetine ilişkin usul ve esaslara ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Kat Mülkiyeti Kanunu başta olmak üzere,

Afet Sigortaları Kanunu,

İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun,

Kimlik Bildirme Kanunu,

Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik,

Konut Kapıcıları Yönetmeliği,

gibi Kat Mülkiyeti Mevzuatıile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Gayrimenkul Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Gayrimenkul Grubunda;

Doğal Afetler Mevzuatı,

İmar Mevzuatı,

Kamulaştırma Mevzuatı,

Kat Mülkiyeti Mevzuatı,

Kira Hukuku Mevzuatı,

Kooperatifler Mevzuatı,

Tapu ve Kadastro Mevzuatı,

Toplu Konut Mevzuatı

bulunmaktadır.


Kat Mülkiyeti Mevzuatı