Kategoriler

Kira Hukuku Mevzuatı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

108,00
135,00
162,00
186,00
210,00
234,00
258,00
282,00
306,00
330,00

Toplam

Kira Hukuku Mevzuatına Legalbank farkıyla erişin..

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Kira Hukuku Mevzuatı” paketinde; Kiralamalara ilişkin usul ve esaslara ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Türk Borçlar Kanunu başta olmak üzere,

Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun,

İş Kanunu,

Türk Medeni Kanunu,

Tapu ve Kadastro Kurulunun Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik,

Binalarda Enerji PerformansıYönetmeliği,

İskân Kanunu UygulamaYönetmeliği,

gibi Kira Mevzuatı ileilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulukararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başınasatın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata GayrimenkulGrubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Gayrimenkul Grubunda;

Doğal Afetler Mevzuatı,

İmar Mevzuatı,

Kamulaştırma Mevzuatı,

Kat Mülkiyeti Mevzuatı,

Kira Hukuku Mevzuatı,

Kooperatifler Mevzuatı,

Tapu ve Kadastro Mevzuatı,

Toplu Konut Mevzuatı

bulunmaktadır.

Kira Hukuku Mevzuatı