Kategoriler

Mali Müşavirlik Mevzuatı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

72,00
90,00
108,00
126,00
144,00
162,00
180,00
198,00
216,00
234,00

Toplam

Mali Müşavirlik Mevzuatı

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Mali Müşavirlik Mevzuatı" paketinde; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay,Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu başta olmak üzere,

Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun,

Serbest Muhasebecilik,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ile Yeminli Mali Müşavirler Odaları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Personel Yönetmeliği,

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet Ve Reklam Yasağı Yönetmeliği,

Serbest Muhasebeciler,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerce TutulacakDefter ve Kayıtlar ile Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti HakkındaYönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

gibi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun vegerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, özelge, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm vergi mevzuatına Vergi Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Vergi Grubunda;

Amme Alacakları Mevzuatı,

Belediye Gelirleri Mevzuatı,

Damga Vergisi Mevzuatı,

Emlak Vergisi Mevzuatı,

Gelir Vergisi Mevzuatı,

Gider Vergisi Mevzuatı,

Harçlar Kanunu Mevzuatı,

Katma Değer Vergisi Mevzuatı,

Kurumlar Vergisi Mevzuatı,

Mali Müşavirlik Mevzuatı,

Motorlu Taşıtlar Mevzuatı,

Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı,

Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı,

Vergiu Usul Kanunu Mevzuatı,

bulunmaktadır.

Mali Müşavirlik Mevzuatı