Kategoriler

Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

72,00
90,00
108,00
126,00
144,00
162,00
180,00
198,00
216,00
234,00

Toplam

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı” Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı" paketinde; Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu başta olmak üzere,

Karayolu Taşıma Kanunu,

Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik,

Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğleri, 

gibi Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik,tebliğ, bakanlar kurulu kararı,  genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibiavantajlı fiyatı ile tüm vergi mevzuatına Vergi Grubu Aboneliği ile sahipolabilirsiniz.

Vergi Grubunda;

Amme Alacakları Mevzuatı,

Belediye Gelirleri Mevzuatı,

Damga Vergisi Mevzuatı,

Emlak Vergisi Mevzuatı,

Gelir Vergisi Mevzuatı,

Gider Vergisi Mevzuatı,

Harçlar Kanunu Mevzuatı,

Katma Değer Vergisi Mevzuatı,

Kurumlar Vergisi Mevzuatı,

Mali Müşavirlik Mevzuatı,

Motorlu Taşıtlar Mevzuatı,

Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı,

Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı,

Vergiu Usul Kanunu Mevzuatı,

bulunmaktadır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı