Kategoriler

Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

108,00
135,00
162,00
186,00
210,00
234,00
258,00
282,00
306,00
330,00

Toplam

Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı’na Legalbank farkıyla erişin..

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı” paketinde; Muhasebe ve Finansal Raporlama işlemlerine ilişkin usul ve esasları ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun başta olmak üzere,

Güvence Denetimi Standardı 3402 (GDS 3402) Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği,

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme,

Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ,

Bağımsız Denetçi Mühür Tebliği,

gibi Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik,tebliğ, bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm Finans mevzuatına Finans Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Finans Grubunda;

Muhasebe ve Raporlama Mevzuatı, 
Teşvik Mevzuatı,
Ticaret Mevzuatı,
Bankacılık ve Finans Mevzuatı,
Tüketici Mevzuatı,
Rekabetin Korunması Mevzuatı,
Sermaye Piyasası Mevzuatı

bulunmaktadır.

Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı