Kategoriler

Toplu Konut Mevzuatı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

84,00
105,00
126,00
144,00
162,00
180,00
198,00
216,00
234,00
252,00

Toplam

Toplu Konut Mevzuatına Legalbank farkıyla erişin

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Toplu Konut Mevzuatı” paketinde; Toplu Konutlara ilişkin usul ve esasları ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Toplu Konut Kanunu başta olmak üzere,

Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun,

Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harçİstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun,

Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun,

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun,

Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği,

Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik,

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği,

Toplu Konut Kredileri Uygulama Yönetmeliği,

Toplu Konut Tasarruf Sistemi ve Konut Kredileri Yönetmeliği,

gibi Toplu Konut Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Gayrimenkul Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Gayrimenkul Grubunda;

Doğal Afetler Mevzuatı,

İmar Mevzuatı,

Kamulaştırma Mevzuatı,

Kat Mülkiyeti Mevzuatı,

Kira Hukuku Mevzuatı,

Kooperatifler Mevzuatı,

Tapu ve Kadastro Mevzuatı,

Toplu Konut Mevzuatı

bulunmaktadır.

Toplu Konut Mevzuatı