Kategoriler

Tüketici Mevzuatı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

108,00
135,00
162,00
186,00
210,00
234,00
258,00
282,00
306,00
330,00

Toplam

Tüketici Mevzuatı’na Legalbank farkıyla erişin

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Tüketici Mevzuatı” paketinde; Tüketicilerin işlemleri ve davaları ile ilgili usul ve esaslara ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına,dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz. 

Bu paketimizde;

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere,

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu,

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun,

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,

Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu,

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği,

Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliki

Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik

gibi Tüketici Mevzuatı ileilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulukararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm Finans mevzuatına Finans Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Finans Grubunda;

Muhasebe ve Raporlama Mevzuatı, 
Teşvik Mevzuatı,
Ticaret Mevzuatı,
Bankacılık ve Finans Mevzuatı,
Tüketici Mevzuatı,
Rekabetin Korunması Mevzuatı,
Sermaye Piyasası Mevzuatı

bulunmaktadır.

Tüketici Mevzuatı