Kategoriler

90,00
112,50
135,00
155,00
175,00
195,00
215,00
235,00
255,00
275,00

Toplam

Turizm Mevzuatına Legalbank farkıyla erişin

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Turizm Mevzuatı” paketinde; Turizmi Teşvik Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz. 

Bu paketimizde;

Turizmi Teşvik Kanunu başta olmak üzere,

Pasaport Kanunu,

Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu,

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu,

Kültür ve Turizm BakanlığıTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

Kıyı Kanunu,

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği,

Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanununn Uygulanması Hakkında Yönetmelik,

Paket Tur SözleşmeleriYönetmeliği,

Turist Rehberliği MeslekYönetmeliği,

Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik,

Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği,

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği,

Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik,

gibi Turizm Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulukararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz. 

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Kalite Yönetimi Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Kalite Yönetim Grubunda;

Çevre Mevzuatı,

Gıda Mevzuatı,

Enerji Mevzuatı,

Sağlık Mevzuatı,

İmalat Mevzuatı,

Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı,

Bilişim Mevzuatı,

Basın Mevzuatı,

Turizm Mevzuatı,

Sigortacılık Mevzuatı

bulunmaktadır.

Turizm Mevzuatı