Kategoriler

Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

84,00
105,00
126,00
144,00
162,00
180,00
198,00
216,00
234,00
252,00

Toplam

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı” paketinde; Türk Vatandaşlığı Kanunu, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz. 

Bu paketimizde;

Türk Vatandaşlığı Kanunu başta olmak üzere,

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu,

Milletlerarası Özel Hukuk veUsul Hukuku Hakkında Kanun

Yurtdışı Vatandaşlara Burs Verilmesi Hakkında Yönetmelik,

İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik,

gibi Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, bakanlarkurulu kararı, uluslararası sözleşme, genelge ve özelge bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata İdare Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

İdare Grubunda;

Belediye Mevzuatı,

Dernekler Mevzuatı,

Trafik Mevzuatı, 

Vakıflar Mevzuatı,

Spor Mevzuatı,

Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı,

İhale Mevzuatı,

Yükseköğretim Mevzuatı,

Devlet Memurları Mevzuatı

bulunmaktadır.

Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı