Kategoriler

Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

650,00
745,00
885,00
1.065,00
1.190,00
1.325,00
1.485,00
1.600,00
1.750,00
1.895,00

Toplam

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı” Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi"nde; Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu başta olmak üzere,

Karayolu Taşıma Kanunu,

Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik,

Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğleri, 

gibi Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik,tebliğ, bakanlar kurulu kararı,  genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibiavantajlı fiyatı ile tüm vergi mevzuatına Vergi Grubu Aboneliği ile sahipolabilirsiniz.

Vergi Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;

Amme Alacakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Belediye Gelirleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Damga Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Emlak Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Gider Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Harçlar Kanunu Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Katma Değer Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Mali Müşavirlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Motorlu Taşıtlar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Vergi Usul Kanunu Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

bulunmaktadır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi