Kategoriler

Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

885,00
1.120,00
1.325,00
1.525,00
1.690,00
1.895,00
2.075,00
2.275,00
2.470,00
2.675,00

Toplam

Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketine Legalbank farkıyla erişin..

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi”nde; Muhasebe ve Finansal Raporlama işlemlerine ilişkin usul ve esasları ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun başta olmak üzere,

Güvence Denetimi Standardı 3402 (GDS 3402) Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği,

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme,

Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ,

Bağımsız Denetçi Mühür Tebliği,

gibi Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik,tebliğ, bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm Finans mevzuatına Finans Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Finans Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;

Muhasebe ve Raporlama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi, 
Teşvik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Bankacılık ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

bulunmaktadır.

Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi