Kategoriler

Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

650,00 390,00
745,00 447,00
885,00 531,00
1.065,00 639,00
1.190,00 714,00
1.325,00 795,00
1.485,00 891,00
1.600,00 960,00
1.750,00 1.050,00
1.895,00 1.137,00

Toplam

Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketine Legalbank farkıyla erişin

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi”nde; Rekabetin Korunması ile ilgili işlemlere ilişkin usul ve esaslara ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay,Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.)kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine,önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.


Bu paketimizde;

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere,

Rekabet Kurumu İhale Yönetmeliği,

Rekabet Kurumu Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ,

Rekabet İhlallerine İlişkin Başvuru Usulüne Dair Tebliğ,

Uzmanlaşma Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği

gibi Rekabetin Korunması Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ,bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm Finans mevzuatına Finans Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Finans Grubunda;

Muhasebe ve Raporlama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi, 
Teşvik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Bankacılık ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

bulunmaktadır.

Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi