Kategoriler

Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

650,00
745,00
885,00
1.065,00
1.190,00
1.325,00
1.485,00
1.600,00
1.750,00
1.895,00

Toplam

Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketine Legalbank farkıyla erişin..

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı paketinde; Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupaİnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine ve önemli bilgilere en güncelhaliyle “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu başta olmak üzere,

Tarım İşçilerinin Dernek Kurma Ve Birleşme Haklarına Mütaallik 11 Sayılı Sözleşmenin Tasdikına ve Bu Sözleşmeye Katılmamıza Dair Kanun,

Teşkilâtlanma ve Kolektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Mütaallik 98 Numaralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin Onanması Hakkında Kanun,

Sendika Özgürlüğüne Ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması Ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun,

Dernekler Kanunu,

Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti İle Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik,

Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İşSözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik,

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği,

Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi İle Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik,

Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri İle Defterlerinin Şekli veİçeriği Hakkında Yönetmelik,

gibi Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.


Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm iş ve sgk mevzuatına İş ve SGK Hukuku Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.


İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;

Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

bulunmaktadır.

Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi