Kategoriler

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.190,00 714,00
1.485,00 891,00
1.750,00 1.050,00
2.025,00 1.215,00
2.345,00 1.407,00
2.610,00 1.566,00
2.885,00 1.731,00
3.175,00 1.905,00
3.445,00 2.067,00
3.765,00 2.259,00

Toplam

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketine Legalbank farkıyla erişin

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi”nde; Sermaye Piyasası ile ilgili işlemlerin usul ve esaslarına ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere,hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Sermaye Piyasası Kanunu başta olmak üzere,

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu,

Bireysel Emeklilik Tasarrufve Yatırım Sistemi Kanunu,

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına DairKanun,

Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği,

Dernek, Vakıf, Sandık Ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine (…) (1) Aktarım HakkındaYönetmelik,

Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik,

Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

gibi Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ,bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm Finans mevzuatına Finans Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Finans Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;

Muhasebe ve Raporlama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi, 
Teşvik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi, 
Bankacılık ve Finans Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Tüketici Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Rekabetin Korunması Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İçtihatı Paketi