Kategoriler

Sigortacılık Mevzuatı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

108,00
135,00
162,00
186,00
210,00
234,00
258,00
282,00
306,00
330,00

Toplam

Sigortacılık Mevzuatına Legalbank farkıyla erişin

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Sigortacılık Mevzuatı” paketinde;  Sigortacılık Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Sigortacılık Kanunu başta olmak üzere,

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu,

Karayolları Trafik Kanunu,

Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu,

Afet Sigortaları Kanunu,

Türk Ticaret Kanunu,

Tarım Sigortaları Kanunu,

Karayolu Taşıma Kanunu,

Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmının Devlet Garantisi İle Karşılanması Hakkında Kanun,

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik,

Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik,

Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği,

Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik,

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği,

Yıllık Gelir SigortalarıYönetmeliği,

Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği,

Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik,

Sigortacılık KapsamındaDeğerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleriile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik,

gibi Sigortacılık Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

 Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata KaliteYönetimi Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Kalite Yönetim Grubunda;

Çevre Mevzuatı,

Gıda Mevzuatı,

Enerji Mevzuatı,

Sağlık Mevzuatı,

İmalat Mevzuatı,

Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı,

Bilişim Mevzuatı,

Basın Mevzuatı,

Turizm Mevzuatı,

Sigortacılık Mevzuatı

bulunmaktadır.

Sigortacılık Mevzuatı