Kategoriler

Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.485,00
1.820,00
2.165,00
2.495,00
2.835,00
3.175,00
3.515,00
3.845,00
4.185,00
4.520,00

Toplam

Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketine Legalbank farkıyla erişin..

Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı Sosyal Güvenlik Mevzuatı paketinde; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye,  ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine ve önemli bilgilere en güncel haliyle “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu başta olmak üzere,

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası,

Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi,

Sosyal Sigortalar Kurumu Huzurevleri Yönetmeliği,

Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Borcu Olan İşverenlerin Kamuoyuna Açıklanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği,

Sosyal Güvenlik Kurumu İcra Memurları Yönetmeliği,

Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği

gibi Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm iş ve sgk mevzuatına İş ve SGK Hukuku Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;

Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

İş Hukuku Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

bulunmaktadır.

Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi